امروز دوشنبه  ۵ خرداد ۱۳۹۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹- ۱۹:۰۷ - مشاهده: ۲۲۱
تعداد بازدید:221 دوشنبه 29 مهر 1398 - 19:07
فراخوان

ششمین جشنوارۀ فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور

حضور دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، فرصت مغتنمی را در اختیارشان قرار می دهد تا علاوه بر ثبت و ماندگار ساختن تجربیات زیستۀ زندگی خود در قالب شعر، داستان، عکس، خاطرات و سفرنامه، اقدام به انتقال ارزش های هنری، ادبی و زیبایی شناختی به مخاطبان خود نموده و چه قدم ، بسا از این طریق های مؤثری در توسعه، اصلاح و ارتقای حوزه‌های فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی، شرایط بهره ، سیاسی و اقتصادی خوانندگان خود برداشته و یا دست کم گیری افرادی که در آینده قصد عزیمت به کشورهای دیگر دارند را از تجربیات خود فراهم آورند.

باسمه تعالی
فراخوان ششمین جشنوارۀ فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور
حضور دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، فرصت مغتنمی را در اختیارشان قرار می دهد تا علاوه بر ثبت و ماندگار ساختن تجربیات زیستۀ زندگی خود در قالب شعر، داستان، عکس، خاطرات و سفرنامه، اقدام به انتقال ارزش های هنری، ادبی و زیبایی شناختی به مخاطبان خود نموده و چه قدم ، بسا از این طریق های مؤثری در توسعه، اصلاح و ارتقای حوزه‌های فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی، شرایط بهره ، سیاسی و اقتصادی خوانندگان خود برداشته و یا دست کم گیری افرادی که در آینده قصد عزیمت به کشورهای دیگر دارند را از تجربیات خود فراهم آورند. بر همین اساس، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور، ششمین دورۀ جشنوارۀ فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان و دانش به شرح زیر برگزار می»ویژه«و »آزاد« آموختگان ایرانی خارج از کشور را در دو بخش کند:
بخش های جشنواره ـ آزاد 1 »نقش مسلمانان مهاجر در معرفی اسلام اصیل« ـ ویژه: 2
قالب آثار ارسالی ـ شعر (کلاسیک و نو)1 ـ داستان (رمان و داستان کوتاه)2 ـ خاطره3 نویسی و سفرنامه نویسی ـ عکاسی (حرفه 4 ای و تلفن همراه)
شرایط شرکت در جشنواره ـ هر شرکت کننده می‌تواند آثار خود در قالب های شعر، داستان، خاطره و سفرنامه و عکس را در هر دو بخش آزاد و ویژه ارائه دهد و محدودیتی از این لحاظ برای شرکت کنندگان وجود ندارد. ـ اشعار، داستان‌ها و خاطرات و سفرنامه بایستی به صورت تایپ ، ها به دبیرخانۀ جشنواره ارسال گردد. ،word شده در نرم افزار ـ بخش عکاسی به صورت تک عکس برگزار می‌شود و هر شرکت کننده می عکس را در هر بخش (آزاد و ویژه) ارائه دهد. 5 تواند تا ـ شرکت کنندگان در بخش عکاسی حرفه ای می‌با رزلوشن MB۵ وحداکثر MB۴ بایست آثار خود را با حداقل حجم فایل . درسایت بارگذاری نمایند RGB و مود jpeg با فرمت Dpi۰۳۳
ـ شرکت کنندگان در بخش تلفن همراه می و jpegبا فرمتMB۰وحداکثرMB۲ بایست آثار خود را با حداقل حجم فایل . درسایت بارگذاری نمایند RGBمود به ، ـ ارسال اثر توسط هنرمندان و شرکت دراین برنامه منزله اعلام مالکیت معنوی این آثار توسط آنهاست. لذا درصورت اثبات خلاف این امر در هرمرحله اثر ارسالی حذف شده و ارسال ، ای پاسخگوی کلیه پیامدهای قانونی آن خواهد بود و ، کننده مسئولیتی در قبال چنین عملکردی از سوی ارسال کنندگان نخواهد داشت. ،برگزارکننده ـ آثار ارسالی نباید در سایر مسابقات و جشنواره‌ها ارائه و یا قبلاً جایی چاپ شده باشند. ـ مجموعۀ آثار برگزیده در قالب کتابی از سوی این نهاد منتشر خواهند شد. ـ آثار برگزیده بخش عکاسی، بر اساس برنامه ریزی دبیرخانه با درج نام عکاس، در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته خواهد شد. ـ به کلیۀ پذیرفته شدگان در جشنواره، گواهی شرکت و یک جلد کتاب آثار برگزیده از سوی دبیرخانه اهداء می‌گردد.
زمان بندی جشنواره 101 آبان03 مهر الی 1 ـ مهلت ارسال خاطرات: 8 1018 دی03 الی 1 ـ بررسی و داوری آثار: 1018 بهمن22 : ـ اعلام نتای برزییگزان جنوواره
جوایز برگزیدگان بخش آزاد: 15 ـ رتبۀ اوّل: تندیس و لوح تقدیر جشنواره، به همراه ریال جایزۀ نقدی .۳۳۳.۳۳۳ 1 ـ رتبۀ دوم: تندیس و لوح تقدیر جشنواره، به همراه ریال جایزۀ نقدی 2.۳۳۳.۳۳۳ 13 ـ رتبۀ سوم: تندیس و لوح تقدیر جشنواره، به همراه ریال جایزۀ نقدی .۳۳۳.۳۳۳ 1 ـ آثار برزییگه جهت چاپ در کتاب یا ارائه در قالب نماینگاه: لوح تقدیر به همراه ریال جایزۀ نقدی .۳۳۳.۳۳۳ بخش ویژه: 23 ـ رتبۀ اوّل: تندیس و لوح تقدیر جشنواره، به همراه ریال جایزۀ نقدی .۳۳۳.۳۳۳ 15 ـ رتبۀ دوم: تندیس و لوح تقدیر جشنواره، به همراه ریال جایزۀ نقدی .۳۳۳.۳۳۳ 12 ـ رتبۀ سوم: تندیس و لوح تقدیر جشنواره، به همراه ریال جایزۀ نقدی .۳۳۳.۳۳۳ 2 ـ آثار برزییگه جهت چاپ در کتاب: لوح تقدیر به همراه جایزۀ نقدی .۳۳۳.۳۳۳
نحوۀ ارسال آثار علاقه ارسال آثار http://reg.nahadiran.ir/login.php مندان بایستی با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به آدرس خود را از طریق سامانۀ مربوطه برای دبیرخانه ارسال نموده و کد رهگیری دریافت نمایند؛ عدم دریافت کد رهگیری از سامانه، به منزلۀ عدم ثبت و ارسال تلقی می‌گردد.
آدرس دبیرخانۀ جشنواره: 8 تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، نبش کوچۀ آقا عبداللهی (سلامت)، پلاک +18ـ 21 ـ 0017331ـ2 تلفن تماس: pajooheshi رایانامۀ ستاد جشنواره:

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما