زندگینامه سفیر

خلاصه سوابق حرفه ای جناب آقای حسین قریبی

 

 • دستیار وزیر امور خارجه از اول بهمن 1396 تا اسفند 1398
 • مشاور معاون حقوقی و بین ­المللی وزیر امور خارجه از دی ماه 1394
 • رایزن سیاسی، عضو هیات نمایندگی ایران در نیویورک (۱۳۹0-۱۳۹4) در موضوعات حقوقی بین­ المللی و تروریسم، و نیز هماهنگ­ کننده حقوقی و تروریسم جنبش عدم تعهد
 • معاون کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد در سال 2014
 • عضو شورای اجرایی یونیسف به مدت 8 سال: 2005 تا 2009 و 2012 تا 2015
 • معاون و در ادامه سرپرست اداره دعاوی و حقوق بین ­الملل خصوصی (1390-1388)
 • عضو شورایعالی حقوقی وزارت امور خارجه (1390)
 • دبیر اول، عضو هیات نمایندگی ایران در نیویورک (1388-1384) بعنوان کارشناس کمیته دوم و آژانس­های تخصصی وابسته به ملل متحد
 • کارشناس مسئول دعاوی خارجی بویژه در ارتباط با آمریکا و موضوع تروریسم در اداره کل حقوقی بین ­المللی (1384-1381) و نیز مسئول پیگیری دعاوی قربانیان شیمیایی
 • دبیر سوم، سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم ایتالیا (1381-1378)
 • معاون مرکز آموزش­های دیپلماتیک وزارت امور خارجه (1375-1378)

 

 • مدرک کارشناسی روابط بین ­الملل از دانشکده روابط بین­الملل
 • کارشناسی ارشد رشته دیپلماسی در سازمانهای بین ­المللی، دانشکده روابط بین ­الملل
 • دکترای روابط بین ­الملل از دانشگاه علامه طباطبایی
 • متاهل و دارای سه فرزند