توصیه های مسافرتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برازیلیا
1398/08/20
زمان پاسخگویی به سئوالات کنسولی
دوشنبه تا جمعه
ازساعت 15:30 الی 17:30
ساعات کار بخش کنسولی
دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 الی 13 - 15:30 الی 17:30

گالری فیلم