پیوند های فرهنگی

1-وزارت آموزش و پرورش

 http://www.mec.gov.br/
 

2-وزارت فرهنگ  

 http://www.cultura.gov.br/site/
 

3-وزارت ارتباطات

 http://www.mc.gov.br/
 

4-وزارت همبستگی اجتماعی و مبارزه با فقر

 http://www.mds.gov.br/
 

5-وزارت  ورزش

(http://www.esporte.gov.br/)
 

6-وزارت گردشگری

(http://www.turismo.gov.br/turismo/home.html )
 

7-وزارت و دبیرخانه حقوق بشر

http://www.direitoshumanos.gov.br/ )
 

8-وزارت و دبیرخانه برابری نژادی

http://www.portaldaigualdade.gov.br/ )
 

9-وزارت و دبیرخانه مور زنان

(http://www.sepm.gov.br/ )
 

10-بانک برزیل

(  http://www.bn.br/portal/ )
 

11-خانه فرهنگ باربوزا

http://www.casaruibarbosa.gov.br/index.php )
 

12- موسسه برزیلی میراث فرهنگی

(http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do;jsessionid=BB939F8486A3D941610A7B9FD  96551C0
 

13- موزه ملی هنرهای زیبا

http://www.mnba.gov.br/ )
 

14- موزه هنرهای مردمی

 (http://www.museudarepublica.org.br/)
 

15- موزه لیزر سگال

 ( http://www.museusegall.org.br/ )
 

16- مرکز فرهنگی بانک برزیل در ریو دوژانیرو

http://www.bb.com.br/portalbb/home22,128,10151,0,0,1,1.bb?codigoMenu=9887http://www.fcfb.rj.gov.br/
 

17- یونسکو

http://www.unesco.org/new/en/culture/)
 

18- مرورگر اینترنتی وول

(http://e.busca.uol.com.br/404.html?q=martinho
 

19- سایت موسیقی

 http://www2.musical-express.com.br/daddario/category/produtos/violao/)
 

20- سایت ادبیات

http://www.literatura.com.br/)
 

21- اکادمی ادبیات برزیل

(http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home )